Video

Gallery

#வெசாக்_பண்டிகை 2 (21_05_2024)
#வெசாக்_திருநாள் 1(20.05.2024)
திருக்கேதீஸ்வரம்_2ஆம்_திருவிழா(14.05.2024).
இரண்டாம்_நாள்_அரங்கு (12.05.2024)
#பேராசிரியர்_சு_வித்தியானந்தன்
நல்லாயான்_தேவாலயத்_திருவிழா
கல்லூரி தினம் 02.05.2024
#இஃபதார்_நிகழ்ச்சி- (03-04 2024)
#இலத்திரனியல்_நூல்_வெளியீடு
#நல்லிணக்க_மகிழ்வாழ்வு!
#வருடாந்த_இல்ல_மெய்த்திறன்_போட்டி
#பாரளுமன்ற_கட்டமைப்பும்
#உள்ளகப்_பயிற்சி_ஆசியர்களுக்கான #தலைமைத்துவப்_பயிற்சி! (08.02.2024)
#இலங்கையின்_சுதந்திர_நாள்!
#மணி_மகிழ்_விழா (02.02.2024)
ஆங்கில_வலுவூட்டல்_நிகழ்ச்சித்_திட்டம்
கல்வியியலில் செயல்நிலை ஆய்வு மாநாடு
14th National level school ICT Championship - 2022
திசைமுகப்படுத்தல் - 2021
மணிவிழா வைபவம்
மணிவிழா வைபவம்
ICT union programme - 2021
தொழில்நுட்ப அறிமுகக் கருத்தரங்குகள??
குருசேத்திரம் 33
குருசேத்திரம்
'அறிவாகி நிஜமாக' தொடர் – 03
திடம் இலத்திரனியல் சஞ்சிகை வெளியீடு
இலத்திரனியல் அறுவடை விழா – 2021
ICT மன்ற நிகழ்வு – 1
இணைய வழிக் கருந்துரை - 29
கல்லூரி தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி – 2021
தொழிலாளர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி – 2021
இணைய வழிக் கருந்துரை - 28
கண்ணகை அம்மன் பொங்கல் விழா
இணைய வழிக் கருந்துரை - 25
இணைய வழிக் கருந்துரை - 24
ஆசிரியர் கல்வி பிரதம ஆணையாளருடனான கல
விரிவுரையாளர்களுக்கான செயலமர்வு
இணைய வழிக் கருந்துரை - 23
பிளாஸ்ரிக் கழிவுகள் சேகரிக்கும் உபக?
செயநிலை ஆய்வு முன்மொழிவு
இணைய வழிக் கருந்துரை - 20
இணைய வழிக் கருந்துரை - 19
இணைய வழிக் கருந்துரை - 18
உள்ளகப் பயிற்சிப் பாடசாலை தரிசிப்பு
மணிவிழா வைபவம்
இணைய வழிக் கருந்துரை - 17
மணிவிழா வைபவம்
இணைய வழிக் கருந்துரை - 16
LMS இனூடான விரிவுரையாளர் கூட்டம்
இணைய வழிக் கருந்துரை - 15
இசைச் சங்கமம் (சுற்றுப் போட்டி இலக்க??
இணைய வழிக் கருந்துரை - 14
இணைய வழி ஊடான தைப்பொங்கல் நிகழ்வு
தைப்பொங்கல் நிகழ்வு - 2021
இணைய வழிக் கருந்துரை - 13
2021ம் ஆண்டு முதல் நாள் பணி
"2020 இற்கு விடை கொடுப்போம்” பௌர்ணமி விழ
ஒளிவிழா - 2020
இசைச் சங்கமம் - சுற்று 2
இணைய வழிக் கருந்துரை - 11
பாரதி விழா - 2020
இணைய வழிக் கருந்துரை - 10
கோப்பாய் ஆசிரிய கலாசாலையில் மரநடுகை
இணைய வழிக் கருந்துரை - 09
விஞ்ஞான மன்றச் செயற்பாடு(Being Science)
செயல்நிலை ஆய்வு செயலமர்வு
LMS இனூடான விஞ்ஞான மன்றச் செயற்பாடு
LMS இனூடன விசேட கல்வி மன்றச் செயற்பாடு
பதில் பதிவாளராகக் கடமையேற்றல்
"வித்தகக்கமலி" பட்டம் வழங்கல்
பிரியாவிடை வைபவம்
இணைய வழிக் கருந்துரை - 08
Chemistry Workshop
இணைய வழிக் கருந்துரை - 07
விடுமுறைகால விஞ்ஞான செயற்பாடுகள்
கார்த்திகைத் தீபம்
இணைய வழிப் பட்டிமண்டபம்
வருடாந்த திட்டமிடலுக்கான கலந்துரைய??
இணைய வழிக் கருந்துரை
கல்விசாரா பணியாளர்களுக்கான கூட்டம்
ICT மன்றச் செயற்பாடு
விசேட விரிவுரையாளர் கூட்டம்
இணையவழி இலத்திரனியல் நூல் வெளியீடு
LMS இனூடான விரிவுரையாளர் கூட்டம்
Capacity Building programme
இணையவழித் தீபாவளிச் சிறப்பு நிகழ்வு?
தனிமைப்படுத்தல் முகாம்
5000 பனம் விதைகள் நாட்டல் செயற்றிட்டம்
ஆசிரியர் தின நிகழ்வு - 2020
சர்வதேச சிறுவர் முதியோர் தின விழா - 2020
சுற்றாடல் சார் செய்முறைச் செயலமர்வு
கல்விசாராப் பணியாளர்கள் கௌரவிப்பு
தமிழ் மன்ற சிறப்புரைகள்
விஞ்ஞான விளக்க காணொளிகள் உருவாக்கம்
சித்திரம் மற்றும் கைவினை தொடர்பான பய
பாடசாலையை விளங்கிக் கொள்ளல் செயற்றி?
மரக்கன்றுகளை நாட்டல்
சுற்றாடல் சார் செய்முறைச் செயலமர்வு
அதிபர்களுடனான கலந்துரையாடல்
வரவேற்று கௌரவிக்கும் நிகழ்வு
சுற்றாடல் சார் செய்முறைச் செயலமர்வு
முன்னோடி கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமைய?
வரவேற்பு நிகழ்வு
மாதாந்த மின்-நூல் வெளியீடு
பிரியாவிடை வைபவம்
அனர்த்த முகாமைத்துவம் தொடர்பான செயல?
ஆவணத்தொகுப்பு மற்றும் இறுவட்டு வெளி?
கலைஞருக்கு கௌரவம்!
பயன்தரு மரங்களை பாடசாலைகளில் நாட்டி
உள்ளகப்பயிற்சி நியமனம் வழங்கல்
கல்வி சரா உத்தியோகத்தர்களை கௌரவித்த?
18 ஆம் அணி பயிற்சி நிறைவு விழா
கற்றல் முகாமைத்துவ முறைமையை(LMS) அறிமு??
கட்டுறுப்பயில்வு(Intership Training) செல்லவுள்ள
PC Tablet செயற்திட்டம்
யாழ்ப்பாணம் தேசிய கல்வியியற் கல்லூர?
பணிப்பாளர்(ஆசிரிய கல்விப்பிரிவு-கல்?
தீவக வலய ஆசிரியர்களுக்கான தகவல் தொடர
கல்லூரியின் வரைபடம் (Layout) உருவாக்கமும??
மரம் நாட்டல்
உள்ளகப் பயிற்சி தொடர்பான கலந்துரையா?
e –Thaksalawa Learning Management System Training - 2
இணையவழிக் கலந்துரையாடல் ; (Webinar) - 4
கல்வியமைச்சின் பொறியியலாளர்களுடன் ??
நிகர்நிலை மாதிரி வகுப்பு - Virtual Model Class
நிகர்நிலை கலந்துரையாடல்;(Virtual discussion) - Digital E
மின் - நூல் வெளியீடு
வெளிச்சம் அறக்கட்டளையின் Covid-19 சுகாதா??
Microsoft 365 Training Programme
e –Thaksalawa Learning Management System Training
இரத்த தான நிகழ்வு
Capacity Building Development programme
"உதவும் எண்ணங்கள்" - 02
கல்லூரி கீதம் - பதித்தல்
கைகொடுக்கும் கல்லூரிச்சமூகத்தின் உ??
விஞ்ஞான தினம் - 2020
வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுநர் விளையாட்?
முழுநிலா அரங்கம்
சர்வதேச மகளிர் தினம் - 2020
நட்புறவு ஒன்று கூடல்
காரைக் கவியின் பத்து நூல்களின் அறிமு
வீதியோட்டம் 2020
முதலாம் வருட மாணவர்களின் அழகியல் ஆற்
சிவராத்திரி விழா 2020
கணித தினம் 2020
தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப தினம் 2020
கல்லூரியின் முதலாவது பீடாதிபதியின் ?

© 2024 Jaffna National College of Education

X

Akihiko Avaron

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

user name
user name

that mongodb thing looks good, huh? tiny master db, and huge document store

 • 07:00

  Coding!!

 • 09:00

  Playing The Games

 • 12:00

  Meeting with Clients

 • 15:00

  Breakdown the Personal PC

 • 15:00

  Checking Server!

 • 16:01

  Hacking The public wifi

 • 21:00

  Sleep!

Notification
Custom Designer
Autologin
Auto Hacking
Auto locking
FireWall
CSRF Max
Man In The Middle
Auto Repair